Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2]Uitspraak Hoge Raad Leges NIK en reactie minbuza

Segunda-feira, 19.09.11

Bijlage:

 

Wat houdt de uitspraak van de Hoge Raad over legesheffing voor de Nederlandse indentiteitskaart (NIK) precies in?

De Hoge Raad heeft bepaald dat een gemeente op grond van de Gemeentewet alleen een betaling (leges) mag vragen als zij een dienst verricht die vooral een individueel belang dient. Volgens de Wet op de identificatieplicht is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht een geldig identiteitsbewijs te dragen en op verzoek te tonen. Om te voldoen aan de identificatieplicht ligt de aanvraag van een identiteitskaart het meest voor de hand. Weliswaar kan de kaart worden gebruikt als reisdocument binnen EU en een aantal andere Europese landen maar of de kaart ook daarvoor gebruikt zal worden, is bij het aanvragen van die kaart niet vast te stellen. Oordeel van de Hoge Raad is dat een NIK met name het algemene belang van de overheid dient en niet het individuele belang van de aanvrager. Hierom mogen gemeenten voor de NIK geen leges meer heffen.

 

Geldt de uitspraak van de Hoge Raad ook voor het aanvragen van een NIK op een ambassade in het buitenland?

Nee. De uitspraak van de Hoge Raad heeft alleen betrekking op de mogelijkheid voor gemeenten om leges te heffen op grond van de Gemeentewet. De grondslag voor de legesheffing door de ambassades en consulaten in het buitenland is geregeld op basis van de Paspoortwet in artikel 12 van het Besluit paspoortgelden. Daarnaast is het zo dat de Wet op de uitgebreide identificatieplicht alleen in Nederland geldt. De NIK dient in het buitenland vooral het individuele belang van de aanvrager en juist niet het algemene belang van de Nederlandse overheid.

 

Mag een (grens)gemeente nog leges vragen voor een aanvraag van een niet-ingezetene?

De uitspraak van de Hoge Raad geldt ook voor personen die in de GBA niet als ingezetene zijn ingeschreven (dus in het buitenland wonen) en bij een van de vijf daartoe aangewezen gemeenten een aanvraag voor een NIK indienen. Hoewel zij in het buitenland kunnen wonen, verblijven zij immers op het moment van de aanvraag in Nederland en is op hen derhalve de Wet op de uitgebreide identificatieplicht van toepassing. Voor een aanvraag van een NIK door een niet-ingezetene bij een zogenaamde grensgemeente kunnen dus ook geen leges in rekening worden gebracht.

 

Hoe zit het met de levertijden van de NIK in verband met de grote vraag hiernaar?

Het aantal aanvragen voor Nederlandse identiteitskaarten bij Nederlandse gemeenten is momenteel zeer groot (3 à 4 keer hoger dan normaal). Het aantal aanvragen overschrijdt momenteel de productiecapaciteit van de producent en dat leidt er toe dat de gebruikelijke levertijden niet worden gehaald. Als het aantal aanvragen zo hoog blijft, kan de levertijd zelfs oplopen tot meerdere weken waardoor de gevolgen van de uitspraak dus ook op de ambassades merkbaar zijn.

 

Reactie ambassade Lissabon:

 

 Naar aanleiding van vele vragen hierover, stuur ik bijgevoegd laatste informatie. Ik wil verzoeken onderstaande info en bijlage op uw website te plaatsen,
 
De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen gevolgen voor de legesheffing door BZ. Deze opvatting wordt gedeeld door BZK en is door BZK ook al naar buiten gebracht. BZ heft via ambassades leges voor NIK’s niet op basis van de Gemeentewet maar op basis van de Paspoortwet en het Besluit Paspoortgelden. Het beginsel dat leges slechts mogen worden geheven voor diensten die in overheersende mate een individualiseerbaar belang dienen, komt in de voor BZ toepasselijke regelgeving niet voor. Daarbij komt nog dat het op grond van het Besluit Paspoortgelden niet mogelijk is de verstrekking van NIK’s in algemene zin vrij te stellen van leges. Dat is alleen mogelijk in individuele gevallen wegens financieel onvermogen.
 
Ook een meer inhoudelijke toets leidt tot het oordeel dat BZ op de posten leges kan en moet blijven heffen. De Wet op de uitgebreide identificatieplicht geldt immers alleen in Nederland. Verstrekking van NIK’s in buitenland vindt dus niet plaats in het algemeen (Nederlandse) belang. De Hoge Raad heeft in de uitspraak al duidelijk gemaakt dat het er niet toe doet dat de balans tussen algemeen (identificatie in Nederland) en individualiseerbaar belang (reizen binnen Europa) in een specifiek geval mogelijk anders ligt.
 
 
Dank en met vriendelijke groet,
 
John Smit
Hoofd Bedrijfsvoering en Consulaire Zaken bij de NL Ambassade te Lissabon

 

 

 

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado por NCBPortugal às 19:36
comentários recentes

 • Marant

  Wij zijn al open vanaf vrijdag 5 september!!

 • MARANT

  Nog gedurende deze expositie hebben we een special...

 • Karin Hulsman

  Helaas, de markt gaat morgen niet door. De volgend...

 • Bert ten Brinke

  Mooi, Leni.Dit gedicht is muzikaal vertolkt door h...

 • Anónimo

  gostei do blog

 • leni

  ocharme die non... 'k zou niet in haar plaats will...

 • marten salverda

  Vanuit Nederland onze oprechte deelneming! Sterkte...

 • Leen

  http://e-beira.com/index.php?option=com_adsmanager...

 • Leen

  http://www.facebook.com/events/283276478451184/We ...

 • NCBPortugal

  ja, inderdaad .De volgende is op 1 juli.Leni